เรียนภาษาเยอรมัน ที่ โคราช

ภาษาเยอรมัน เป็นภาษาที่ใช้แพร่หลายในหลายประเทศในยุโรป เช่น เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ถือว่าเป็นภาษาหลักของทางยุโรปเลยก็ว่าได้  นักเรียนที่จะไปเรียนต่้อประเทศเยอรมันนี ต้อง เรียนภาษาเยอรมัน ไปก่อนและมีคะแนนสอบวัดระดับระดับหนึ่งถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยที่นั่นได้ มีหลายท่านที่มีกิจการ และครอบครัว หรือไปทำงานทางฝั่งยุโรป การเีรียนภาษาเยอรมัน เพื่อเตรียมตัวไปเป็นส่งที่สำคัญมาก ถึงแม้จะมีบางอย่างคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ แต่ความแตกต่างนั้นมากมายโดยที่ไม่สามรถเข้าใจได้เลย ที่โคราช ทีั่่เรียนภาษาเยอรมัน อยู่หลายที่ NLC เป็นคลับภาษาที่ สอนภาษาเยอรมัน โดยเจ้าของภาษา โดยอาจารย์ที่มีประสปการณ์การสอนมานาน จึงทำให้นักเรียนของเรา ทีี่เรียนภาษาเยอรมันที่นี่ สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างคล่องแคล่ว ดังมีตัวอย่างมาแล้วหลายคน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: