เรียนภาษากับ NLC

NLC Advertisement

NLC เป็นคลับภาษาที่มีการตอบรับดีที่สุึดขณะนี้ในโคราช ระบบการสอบที่ไม่เหมือนใคร เน้นความสนุึกสนาน ทำให้เด็กๆมีความรักที่อยากเรียนภาษา ผู้บริหารซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เล็งเห็นปัญหาของการเรีียนภาษาในระบบเดิมๆ ทำให้หลักสูตรของเรา มีประสิิืทธิภาพ ทำให้เด็กๆ และผู้สนใจทั่วไปเรียนรู้ได้เร็ว  การผสมผสาน การเรีัยนรู้ด้ายโฟนิกส์ หรือการออกเสียงที่ถูกต้อง การเรีัยนแบบ patterns และการจดจำเพื่อไปใช้งานจริง การเรียน grammar แบบ Top down. ทำให้ NLC มีความไม่เหมือนใคร สมัครเรียนภาษากับ NLC วันนี้ครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: